Vergistingsinstallatie Ecowerf

De vergistingsinstallatie van EcoWerf kreeg haar definitieve vorm. Het bovenste stuk van de vergister, met het dak, werd op het onderste geplaatst. Een bijzonder moment want vanaf nu is de definitieve versie van de vergistingsinstallatie voor de hele omgeving te zien.

Naast het jaarlijks produceren van 20.000 ton waardevolle compost, produceert Ecowerf vanaf 2023 ook biogas. Biogas is het gas dat opgewekt wordt uit organische materialen zoals gft-afval. Dit is een proces dat vóór de verdere compostering van het organische afval gebeurt. Uit biogas wordt dan zowel elektriciteit als warmte opgewekt.

Vanaf 2023 maakt Ecowerf dus van het gft-afval uit haar 27 gemeenten, waaronder Landen, groene energie. Zo is de gft-kringloop helemaal rond. Meer informatie over de vergistingsinstallatie en het vergistingsproces vind je hier.

Ook ROB-tv kwam kijken en maakte een mooie reportage.