Veegwagen pakt onkruid aan

Landen, stad van het platteland, is een landelijke en groene gemeente, troeven waar we zeker op blijven inzetten.

Openbaar groen

Nieuwe aanplantingen, het omvormen van bestaande plantvakken, het ontharden van straten en pleintjes, het duurzaam inrichten van parken en het continu zoeken naar klimaatbestendig openbaar groen zijn grote uitdagingen waar onze stadsdiensten dagelijks mee aan de slag gaan.

Bij ieder project zoeken we naar de meest gunstige oplossing die het algemeen belang van onze inwoners ten goede komt.

Soms gaat het om ambitieuze projecten maar ook met kleine aanpassingen kunnen we al heel wat positieve veranderingen in het straatbeeld brengen.

Keuzes maken bij het onderhoud

Het onderhoud van het openbaar groenpatrimonium stelt ons voor keuzes, niet alles kan met dezelfde urgentie benaderd worden. Onze betrachting is steeds om de woon- en leefkwaliteit in onze dorpen te verhogen, rekening houdend met de klimatologische omstandigheden. Begraafplaatsen, parken, dorpskernen en stadscentrum krijgen voorrang. Invals- en verbindingswegen komen in een volgende fase aan de beurt.

Veegwerken

Begin 2023 kochten we een nieuwe veegwagen aan. Voortaan kunnen we onze straten met twee veegwagens netjes houden. 

Zie jij in jouw straat een parkeerverbod staan met als onderwerp “veegwerken”, gelieve dan je voertuig tijdig te verplaatsen. Dat laat onze technische diensten toe hun werk vlot uit te voeren. Wij proberen de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

Onkruid

Al deze maatregelen geven echter geen garantie dat iedere straat onkruidvrij zal zijn. We moeten daar eerlijk in zijn.

De weersomstandigheden hebben het onze diensten niet makkelijk gemaakt en zorgen ook de komende weken en maanden voor weelderig groeiend onkruid.

Alle hulp is dan ook meer dan welkom! Alvast bedankt om het stukje voor jouw eigen woning wat te onderhouden.

Hopelijk kunnen we met een beetje medewerking en begrip straks een propere zomer inluiden.

Vragen? opmerkingen?

stadsmagazijn@landen.be | 011 78 94 50