Van kerkhof tot groene begraafplaats

Van kerkhof tot groene begraafplaats

Vroeger werden toegangswegen en paadjes op kerkhoven meestal aangelegd in kiezelsteen. Om ze onkruidvrij te houden werden dan ook veel pesticiden gebruikt. Sinds 2015 is het gebruik van pesticiden voor lokale besturen echter volledig verboden!

Om onze begraafplaatsen pesticidenvrij en ecologisch te kunnen beheren, is een omvorming noodzakelijk.

We zijn gestart met het ‘ingroenen’ van de kerkhoven waarbij het grind geleidelijk wordt vervangen door gras en beplanting. Ingroening zorgt ervoor dat het onkruid geen kans krijgt door zo veel mogelijk open ruimte te voorzien van beplantingen. De kleine oppervlakten tussen de grafzerken worden beplant met allerlei bodembedekkers. Zo evolueren we geleidelijk naar parkbegraafplaatsen waar je aangenaam kan rondwandelen of rustig op een bankje zitten.

De werken worden uitgevoerd in samenwerking met de intergemeentelijke vereniging IGO.