Uitbreiding gesubsidieerde plaatsen opvang baby's en peuters

De Vlaamse overheid voorziet in haar meerjarenprogrammatie 2020 - 2024 extra middelen voor de uitbreiding van het aantal gesubsidieerde plaatsen opvang van baby’s en peuters. Om deze subsidies te kunnen ontvangen, moet een lokaal bestuur een procedure opstellen die de aanvrager moet volgen.

Opvanginitiatieven die extra gesubsidieerde plaatsen willen aanbieden, moeten vanaf 2021 hun aanvraag op twee plaatsen indienen. Enerzijds bij het Agentschap Opgroeien, die uiteindelijk ook de finale beslissing zal nemen. Anderzijds, bij het lokaal bestuur. Deze zal de aanvraag toetsen aan de criteria die vastgelegd zijn in de lokale procedure en op basis daarvan een gemotiveerd advies opstellen. Dit advies is mee bepalend voor de uiteindelijke beslissing van het Agentschap.

Meer info over de lokale procedure en bijhorende criteria vind je hier.