Uitbraak vogelgriep

Het FAVV meldde ons de aanwezigheid van een hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf te Zoutleeuw. Op de griephaard werden al de noodzakelijke maatregelen genomen. Tengevolge van de bevestiging van de hoogpathogeniciteit van het virus, wordt een beschermingszonemet een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km rond het getroffen bedrijf ingesteld. In deze gebieden gelden strikte maatregelen die terug te vinden zijn in de bijlage maar ook op de FAVV website gepubliceerd worden.

Aan de gemeenten en steden die zich deels of gedeeltelijk in dit gebied bevinden, wordt medewerking van de burgemeester en hun diensten gevraagd, dit in kader van beperking van verdere uitbreiding van het virus.

Volgende gemeenten/steden zijn betrokken:

Beschermingszone van 3 km

4 betrokken gemeentes : Geetbets, Kortenaken, Linter, Zoutleeuw

Bewakingszone van 10 km

12 betrokken gemeentes : Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Halen, Herk-de-Stad, Kortenaken, Landen, Linter, Nieuwerkerken, Tienen, Sint-Truiden, Zoutleeuw

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1sdAPbVX0EyyJorW21X_C-sRNv5Ul86qW&usp=sharing

Voor Landen is het enkel de noordkant die in de bewakingszone ligt. Dan geldt :

  1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  5. Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee enandere vogels zijn verboden.
  6. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/).

De professionele houders werden al verwittigd door het FAVV zelf