Trage Wegenplan

Landen wil de komende jaren een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen ontwikkelen en deze verbindingen voor actieve weggebruikers een volwaardige rol in de verkeersstructuur toekennen. Ook jij kan ons helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan!
 
PARTICIPATIE
Paden, wegen, doorsteekjes, steegjes… We vinden ze overal in Landen: in de dorpskernen, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Ze zijn doorgaans autovrij en zorgen voor tijdwinst.
Jammer genoeg kennen we ze niet allemaal en worden ze niet ten volle benut.
Niet alle trage wegen zijn gekend, een aantal zijn in slechte of onbruikbare staat waardoor hun troeven onbenut blijven. En op het vlak van actieve mobiliteit zijn er naar de toekomst toe nog heel wat kansen. Samen met Trage Wegen, IGO, inwoners en lokale organisaties wil stad Landen daarom het netwerk inventariseren, verbeteren en uitbreiden.
 
Wil je zelf meehelpen? Neem dan deel aan het startmoment op dinsdag 1 juni 19u30!

Schrijf je in - via mail: planning@landen.be of tel. 011 88 03 22. Geef aan met hoeveel mensen je wilt aanwezig zijn. Wij contacteren je dan later met meer concrete info.

Neem alvast een kijkje op de website van Trage Wegen.