Trage Wegenplan

Landen wil de komende jaren een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen ontwikkelen en deze verbindingen voor actieve weggebruikers een volwaardige rol in de verkeersstructuur toekennen. Ook jij kan ons helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan!
 
PARTICIPATIE
Paden, wegen, doorsteekjes, steegjes… We vinden ze overal in Landen: in de dorpskernen, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Ze zijn doorgaans autovrij en zorgen voor tijdwinst.
Jammer genoeg kennen we ze niet allemaal en worden ze niet ten volle benut.
Niet alle trage wegen zijn gekend, een aantal zijn in slechte of onbruikbare staat waardoor hun troeven onbenut blijven. En op het vlak van actieve mobiliteit zijn er naar de toekomst toe nog heel wat kansen. Samen met Trage Wegen, IGO, inwoners en lokale organisaties wil stad Landen daarom het netwerk inventariseren, verbeteren en uitbreiden.

Het startmoment om aan de inventarisatie te beginnen, was alvast een succes. Een 30-tal vrijwilligers gingen in de zomer '21 op pad om onze trage wegen in kaart te brengen!

In het najaar '21 rondden we de inventarisatie af en zijn we gestart met de evaluatie. In de loop van 2022 zullen we een visie vormen rond ons trage wegennetwerk. Dan wordt o.a. duidelijk welke trage wegen belangrijk zijn, welke wegen toe zijn aan een herwaardering of herinrichting en welke de ontbrekende schakels zijn.

Met de tragewegeninventaris als basis willen we kijken hoe we het netwerk naar de toekomst toe kunnen verbeteren en waar mogelijk uitbreiden. Via welke trajecten wandel of fiets jij vaak naar school, winkel, werk of dorpskern? Waar liggen de veiligste en meest aangename routes? Ken je specifieke verbeterpunten of uitdagingen? Alle suggesties en meningen zijn welkom op een werksessie rond trage wegen!

Op dinsdag 10 mei ontvingen we heel wat geïnteresseerden om over deze vragen na te denken!
Bekijk hier de presentatie.
Met de input van de deelnemers werken we nu verder om onze visie vorm te geven.

 Neem een kijkje op de website van Trage Wegen.