TERTS, energiecoachingtraject voor kleine ondernemer

De stad Landen neemt namelijk deel aan het TERTS-project, een Europees subsidieprogramma Vlaanderen – Nederland, waarbij de focus ligt op het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij de kleine ondernemer. In het project gaat ook speciale aandacht uit naar de toepassing van innovatieve technieken.

Dit project kadert in de nieuwe Burgemeestersconvenant met als doelstellingen 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 door verbeterde energie-efficiëntiemaatregelen en een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen (mitigatie) en acties die ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie).

Voor wie?

Gratis en persoonlijk energiecoachingtraject voor de kleine ondernemer (horeca, kappers, slagers, bakkers, kleine winkels, kantoren,…)
Wat houdt dit concreet in?

De energiecoach zorgt voor het:

  • Doorlichten van het gebouw, technische installaties en bedrijfsvoering met focus op energiezuinigheid en toepassing van hernieuwbare energieproductie.
  • Voorstellen van energiebesparende maatregelen met telkens het opmaken van een kosten- en batenanalyse en technische haalbaarheid.
  • Aanreiken van innovatieve technieken voor uw onderneming. Hiervoor zijn er beperkte subsidies beschikbaar in het project. Bij interesse zorgen wij voor administratieve begeleiding en ondersteuning.
  • Bespreken van het rapport (ter plaatse) samen met u.
  • Indien gewenst kan u aanvullende begeleiding aanvragen voor die technieken die u verder wilt onderzoeken (bv. meer specifieke informatie, opvragen en vergelijken offertes).

Doel van het project: streven naar quick wins, kleine en relatief goedkope energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd, die een financiële besparing voor u opleveren.

Hoe kan u deelnemen?

Heeft u interesse in dit gratis begeleidingstraject, dan kan u zich kandidaat stellen uiterlijk tegen 30 september 2020 via https://extranet.interleuven.be/kleineondernemer.

Snel zijn is absoluut de boodschap, want we kunnen maximum 10 ondernemers begeleiden. Indien er zich meerdere kandidaten aandienen, zal de motivering, het besparingspotentieel en de verscheidenheid in sectoren een belangrijke rol spelen voor de selectie. Deze selectie zal gebeuren door Interleuven, in overleg met de stad Landen.

Heeft u bijkomende vragen of wenst u graag meer informatie over dit gratis aanbod, geef dan een seintje aan economie@landen.be. We komen graag bij u langs om het project even toe te lichten en uw vragen te bespreken.

Dit initiatief past in een Europees gefinancierd project van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interleuven waaraan verschillende universiteiten en andere partners meewerken om de beste innoverende maatregelen voor elke doelgroep voor te stellen en deze ingang te laten vinden.