Termijnen omgevingsvergunning verlengd door coronavirus

Je hebt het misschien, via een of ander nieuwskanaal, al vernomen dat de Vlaamse Regering op voorstel van bevoegd minister Zuhal Demir de beslissingstermijnen, tijdelijk, verlengd heeft en dit voor nieuwe omgevingsvergunningsaanvragen en aanvragen die in procedure zijn en waar nog geen beslissing over genomen is.

Wat betekent dit nu?

Heb je reeds een beslissing ontvangen, en de beroepstermijn is op 24 maart 2020 nog niet verstreken dan wordt de termijn met 30 dagen verlengd. Je kan dus pas starten 66 dagen nadat u de gele affiche heeft uitgehangen.

Voor dossiers die in behandeling zijn of nieuwe een kort overzicht:

Stappen in procedure Lopende aanvraag Nieuwe aanvraag
Volledig en ontvankelijk niet van toepassing binnen 30 dagen
Openbaar onderzoek eenvoudige procedure niet van toepassing niet van toepassing
Openbaar onderzoek gewone procedure Nog lopende openbaar onderzoeken opgeschort tot, voorlopig, 24 april 2020 Wordt, voorlopig, pas opgestart na 24 april 2020
Beslissingstermijn eenvoudige procedure 90 dagen nadat het dossier volledig werd verklaard 90 dagen nadat het dossier volledig werd verklaard
Beslissingstermijn gewone procedure 165 dagen nadat dossier volledig werd verklaard(in uitzonderlijke gevallen 180 dagen) 165 dagen nadat dossier volledig wordt verklaard
Beroepstermijn 65 dagen 65 dagen

Voor meer info kan je een kijkje nemen op volgende website: www.omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus.

Burgers waarvan de aanvraag reeds in procedure is, worden persoonlijk zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Heb je nog een vraag, dan kan je die best stellen via omgeving@landen.be.