Tankslag Interleuven

Tankslag - samenaankoop voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank

Heb jij een stookolietank (in de volksmond ‘ mazoutton’ genoemd) die niet meer gebruikt wordt?

Wist je dat oude, buiten gebruik gestelde stookolietanks moeten worden verwijderd of indien dat onmogelijk blijkt, opgevuld worden in overleg met een erkende stookolietechnicus?

Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten en kunnen vroeg of laat beginnen lekken, waardoor ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. De kosten voor de bodemsanering kunnen hoog oplopen.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert Landen samen met een tiental andere gemeenten een ’tankslag’, een samenwerkingsverband om firma’s of aannemers aan te stellen die instaan voor tanksaneringen in de deelnemende gemeenten. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project dan kan je dit aangeven op het invulformulier via volgende link:

 https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21

Het invullen van het formulier verbindt je niet tot een contract.

Indien je niet beschikt over internet, neem dan contact op met de dienst Milieu van stad Landen via 011 88 03 23.

Vanaf 22 juni zal er een presentatie met de prijzen en de voorwaarden verschijnen op de website van Interleuven www.interleuven.be/tankslag en van Landen.

Op maandag 28 juni om 20 uur zal er een info-avond worden georganiseerd. Aangezien de huidige situatie niet toelaat om grote groepen mensen samen te brengen, zal er via digitale weg worden vergaderd.

De info-avond zal bestaan uit

  • korte presentatie: doel, regelgeving, werkwijze
  • presentatie van de firma met de werkwijze, prijzen en voorwaarden
  • vragenronde – beantwoorden van de chat

De inwoners die reeds een interesseformulier hebben ingevuld, krijgen automatisch een link voor Teams.

Indien deze datum u niet past, kan u aansluiten bij een andere groep op 22 juni of 24 juni telkens om 20 uur. U kan een link aanvragen via https://extranet.interleuven.be/tankslag info-avond