Tankslag Interleuven

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. Met dit project tracht men om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en te verwijderen of op te vullen.

Een werkgroep, gevormd met geïnteresseerde inwoners van de deelnemende gemeenten, heeft via een prijsvraag een aannemer gekozen die rekening houdende met de aangeboden prijs/kwaliteit het meest geschikt is voor de grootste groep van geïnteresseerden. Dit is All-in Tank Services NV. Het project loopt nog tot 31 december 2022.

Wenst u nog een offerte te ontvangen dan kan u deze opvragen via het invulformulier met volgende link https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21

Het invullen van het formulier verbindt je NIET tot een contract. U zal nadien de engagementsverklaring ontvangen met de voorwaarden, werkwijze en de prijzen.

Indien u zelf niet beschikt over internet of u heeft vragen of bemerkingen, neem dan contact op de milieudienst van Interleuven via telefoon 016/284.275 of via milieu@interleuven.be