Subsidiereglement voor startende ondernemingen binnen het kernwinkelgebied van Landen

Binnen het kader van handelskernversterking in Vlaamse steden en gemeenten helpt de stad Landen startende ondernemingen door het toekennen van een subsidie bij vestiging binnen, of herlocatie naar het kernwinkelgebied.

de definitie van het begrip 'Kernwinkelgebied' is terug te vinden in artikel 2 van het subsidiereglement.

Voor wie?

Voor elke nieuwe handelszaak die zich vestigt binnen het kernwinkelgebied van Landen en elke bestaande handelszaak die verhuist van buiten het kernwinkelgebied naar het kernwinkelgebied van Landen.

 

Voorwaarden

Zie artikel 3 van het betreffende reglement.

 

Procedure

Binnen de drie maanden na de opening van de nieuwe zaak moet de aanvraag voor het verkrijgen van een subsidie gebeuren.

Om de aanvraag te kunnen indienen moet gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier dat is toegevoegd

Bedrag

het subsidiebedrag bedraagt 80% van de gemaakte kosten, met een maximum van 4.000,00 EUR.

 

Afhandeling

Een dossier wordt volledig verklaard wanneer aan alle voorwaarden in artikel 6 van het betreffende reglement is voldaan en alle nodige documenten om de aanvraag te beoordelen zijn toegevoegd aan het dossier.

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing betreft de toekenning van de subsidie.

Na goedkeuring van de gevraagde subsidie door het college van burgemeester en schepenen zal de dienst Financiën van de stad Landen het toegekende bedrag storten op het rekeningnummer van de aanvrager.

De hele procedure na het volledig verklaren van het dossier neemt circa 2 maanden in beslag.