Strooidiensten

Tijdens een winterprik zijn onze diensten druk in de weer om paden, wegen en openbare gebouwen vrij te houden van sneeuw en ijs. Bij negatieve temperaturen kunnen wegen er gevaarlijk glad bijliggen. Op basis van de weersvoorspellingen beslissen wij of er preventief moet worden gestrooid. We werken hiervoor samen met de lokale politiediensten.

Tijdens deze winterprikken staat de technische dienst 24/7 paraat. De zoutstrooiers en sneeuwruimers zijn operationeel, de voertuigen staan klaar en de voorraad strooizout wordt continu aangevuld. Zo kunnen we zorgen voor veilig berijdbare wegen.

De verschillende strooiroutes zijn vastgelegd in het winterplan:

 • de invalswegen, verbindingswegen, stadscentrum, onderwijsinstellingen, hulpdiensten en rusthuizen komen eerst aan bod
 • daarna worden de toegangen van openbare gebouwen, dorpskernen, hellingen en fietspaden aangepakt
 • de overige straten en pleinen volgen in een laatste fase
 • het is niet de bedoeling alle wegen te strooien. In wijken waar er voornamelijk bestemmingsverkeer en nauwelijks doorgaand verkeer is wordt niet gestrooid. Omdat er weinig gerij is, kan het strooizout er niet inwerken.

De gewestwegen worden gestrooid door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Bij aanhoudend winterweer worden de strooiroutes herhaald en wordt er tegelijk ook sneeuw geruimd. Bij hevige sneeuwval of extreme weersomstandigheden kunnen we beroep doen op onze landbouwers om de wegen sneeuwvrij te maken.

 

Strooizout

Wist je dat wij beschikken over een zoutstrooier met pekelfunctie? In tegenstelling tot gewoon strooizout heeft pekel een betere hechting op de rijbaan, werkt het veel effectiever in geval van ijzel en ligt het verbruik een stuk lager.

Stad Landen stelt geen strooizout ter beschikking van de inwoners.

 

Hoe kan je jouw stoep ijs- en sneeuwvrij maken?

In de politiecodex staat dat elke burger verplicht is de stoep voor de eigen woning over een breedte van één meter ijs- en sneeuwvrij te maken.

Tips:

 • bij sneeuw kan je best eerst vegen en dan strooien
 • veeg de sneeuw zeker niet op straat maar naar een plek waar niemand er last van heeft
 • hou goten en rioolputten vrij van sneeuw
 • denk aan het milieu, een weinig strooizout is al voldoende
 • strooi enkel zout op plekken waar er gelopen of gereden wordt
 • je kan ook zand strooien om een dikke ijslaag begaanbaar te maken
 • de stad stelt geen strooizout ter beschikking.

Ophalen huisvuil

Tijdens een winterpiek kunnen de ophalingen van huisvuil en afval moeizaam verlopen of kan het gebeuren dat sommige wegen niet bereikbaar zijn voor de ophaalwagens. Mogen wij in zulke gevallen rekenen op jullie begrip?

Met vragen over ophalingen kan je altijd terecht op gratis nummer van Ecowerf 0800 97 097.

 

Gevaarlijke situatie melden

Tijdens de kantooruren kan je bellen of mailen naar het stadsmagazijn: 011 78 94 50 | stadsmagazijn@landen.be. Voor meldingen over gladheid en gevaarlijke situaties kan je ook terecht bij de politie 011 884 884 | 016 805 805.

Ondanks het optreden van de strooidiensten is het onmogelijk overal tegelijkertijd te zijn. Hou het veilig en pas je rijgedrag aan.