Strategisch Commercieel Plan voor Landen

In 2012 heeft de stad Landen een detailhandelsplan door WES laten opmaken. In dit plan werd voor de eerste keer een kernwinkelgebied afgebakend. Ook voor de eerste keer werd een SWOT-analyse opgesteld (strenght, weakness, opportunities and treaths), in het Nederlands vertaald betekent dit: de sterktes, de zwakheden, de kansen en bedreigingen. Het stadsbestuur heeft dit detailhandelsplan steeds als leidraad gebruikt om het lokaal economisch beleid te bepalen.

Omdat een dergelijk plan een dynamisch gegeven is, en moet inspelen op een steeds veranderende markt en veranderende marktomstandigheden, heeft het stadsbestuur in 2017 de opdracht aan CITYD gegeven om voortgaand op vorig plan, een nieuw commercieel plan voor Landen op te maken. Dit Strategisch Commercieel Plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd tijdens de zitting van 27 maart 2018.

Dit Strategisch Commercieel Plan voldoet ook als een van de eerste in Vlaanderen aan de richtlijnen van het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse Regering 15 juli 2016 en volgt de 4 basisdoelstellingen in dit decreet.