Stookoliecheque van 225 euro

Vraag tijdig jouw stookoliecheque van 225 euro aan!

Voor wie?

Wie verwarmt met stookolie of propaan kan de beloofde stookoliecheque of verwarmingstoelage van 225 euro aanvragen. Het is één van de maatregelen van de overheid tegen de hoge energieprijzen. De toelage kan één keer per gezin worden aangevraagd voor leveringen van stookolie of propaan tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.

De verwarmingstoelage, of beter bekend als stookoliecheque, is eenmalig en voor elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van zijn hoofdverblijf. De toelage wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.
 

Hoe aanvragen?

De stookoliecheque kan je nu aanvragen en nog tot 10 januari 2023. Dat kan zowel online als op papier. Voor de aanvraag via het internet moet je je wel digitaal kunnen identificeren met bijvoorbeeld een identiteitskaartlezer of itsme. Online aanvragen worden wel sneller verwerkt.
 

U kunt het in te vullen formulier tot en met 10/01/2023 per aangetekende zending aan de FOD Economie zenden op het volgende postadres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning

Welke documenten moet ik bezorgen?

De documenten om je aanvraag te staven zijn hetzelfde voor een online aanvraag en een aanvraag op papier. Bij een individuele woning voeg je volgende documenten toe:
  • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022
  • een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen
Daarnaast bezorg je ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer, het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier en, voor bewoners van een flatgebouw: het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.
 
De FOD Economie controleert en beslist binnen de twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.
 
Alle details en de antwoorden op veel gestelde vragen vind je op de website van de FOD Economie.

Heb jij hulp nodig?

Maak dan een afspraak met de dienst welzijn!

Dorien.peetersille@landen.be | 011 69 05 21