Stemmen met een volmacht

Als u zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, kunt u uw stem uitbrengen bij volmacht: u machtigt daartoe iemand die uw stem in uw plaats uitbrengt. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u bij opkomstplicht zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Procedure

  • Meer informatie over stemmen met volmacht voor de lokale en provinciale verkiezingen vindt u op de website Vlaanderenkiest.beĀ 
  • Meer informatie over stemmen met volmacht voor de federale, regionale en Europese verkiezingen vindt u op de website van de federale dienst Verkiezingen.
  • Afgedrukte blanco volmachtformulieren liggen klaar aan het onthaal van het stadhuis van Landen. U kan deze afhalen zonder afspraak.