Sportregio Getevallei

Sportregio Getevallei

De sportregio Getevallei is een samenwerking tussen de gemeenten Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw.

De interlokale vereniging Sportregio Getevallei heeft als algemene doelstelling het sportgebeuren van de participerende gemeenten stimuleren met aandacht voor verschillende doelgroepen, zodat zoveel mogelijk inwoners op hun eigen niveau kunnen bewegen en sporten op een kwaliteitsvolle manier.

De specifieke doelstellingen zijn onder andere:

  • overlegplatform tussen de gemeenten.
  • contacten en samenwerking op sportgebied tussen de gemeenten bevorderen
  • aanbieden van een gemeenteoverschrijdend activiteitenpakket:
    • organiseren van sportpromotionele acties/evenementen voor diverse doelgroepen.
    • innoveren van het lokaal en bovenlokaal sportgebeuren
  • deelname aan sportpromotiecampagnes co√∂rdineren
  • uitbouw van de gemeentelijke sportstructuren stimuleren
  • verzamelen van informatie en documentatie in verband met deze algemene en specifieke doelstellingen.

Contact:

ILV Sportregio Getevallei - Grote Straat 33 - 3380 Glabbeek -

Mail

 www.sportregiogetevallei.be