Sociale correcties verhoogde tegemoetkoming

Heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming bij uw ziekenfonds?
Ook bij de stad Landen kan u een premie krijgen op uw Diftar-rekening!

De voorbije jaren werd dit voordeel automatisch toegekend maar dit ging niet altijd even vlot. Bovendien is de kostprijs om dit automatisch te laten uitvoeren sterk gestegen.

Heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming? Bezorg dan een attest hiervan aan de dienst burgerzaken.

Op die manier kunnen wij nakijken of de premies in het verleden correct werden toegekend en kan er indien nodig gecorrigeerd worden.

Het attest van uw ziekenfonds kan u op volgende manieren bezorgen:

  • via mail naar burgerzaken@landen.be
  • via post op het adres : Stad Landen – burgerzaken, Stationsstraat 29 te 3400 Landen
  • via de brievenbus aan het stadhuis (witte deur aan de kant van de Stationsstraat)

De premie bedraagt 15,00 euro per jaar op de DifTar-rekening en geldt voor één persoon per gezin. Indien er meerdere personen van hetzelfde gezin recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, is één attest voldoende. Laat op het attest ook vermelden vanaf welke datum u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. Zo kan onze dienst nagaan of u eventueel nog in aanmerking komt voor de premie van vorig jaar en deze ook toekennen.

Tijdens de zomermaanden worden de attesten verzameld en gecontroleerd. In de loop van de maand september zal de premie toegevoegd worden aan de Diftar-rekening.

De dienst burgerzaken blijft op afspraak werken. Om een afspraak te maken, neemt u best telefonisch contact op met de dienst: 011 88 03 29.