Sociale correctie op de DifTar-rekening

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien.

In Landen bestaan er een aantal sociale correcties voor de inzameling van het huishoudelijk afval:

 • 10 euro per kind voor gezinnen met jonge kinderen tot en met het jaar waarin ze 3 worden.
 • 30 euro voor stomapatiënten en personen die lijden aan incontinentie
 • 30 euro voor nierpatiënten die op hun thuisadres nierdialyse ontvangen
 • 30 euro per onthaalouder en per aansluitpunt
 • 15 euro voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (1 per aansluitpunt)

Deze jaarlijkse sociale correcties worden toegekend per aansluitpunt en verwerkt als tegoed op de DifTar-rekening.

De toelage voor jonge kinderen wordt door de dienst burgerzaken automatisch toegevoegd aan uw DifTar-rekening op basis van de gegevens in het bevolkingsregister. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

De andere rechthebbenden moeten zich nog volgend attest bezorgen aan de dienst burgerzaken:

 • stomapatiënten en personen die lijden aan incontinentie: medisch attest van een arts waaruit de aandoening blijkt
 • nierpatiënten: medisch attest van een arts waaruit blijkt dat de patiënt nierdialyse ontvangt op het thuisadres:
 • onthaalouders: attest van erkenning door Kind & Gezin.
 • verhoogde tegemoetkoming : een attest van uw ziekenfonds

Deze attesten kan u op volgende manier bezorgen:

 • via mail naar burgerzaken@landen.be
 • via post op het adres : Stad Landen – burgerzaken, Stationsstraat 29 te 3400 Landen
 • via de brievenbus aan het stadhuis (witte deur aan de kant van de Stationsstraat)
 • afgifte aan het onthaal van het stadhuis tijdens de werkuren

De dienst burgerzaken blijft op afspraak werken.

Heeft u vragen? Aarzel niet om telefonisch contact op te nemen met de dienst: 011 88 03 29.