Sint-Amanduskerk - Wezeren

Deze kerk is in Romaans-Gotische overgangsstijl (rond 1200) gebouwd. In 1925 werden de zijbeuken afgebroken, in de 18de eeuw, heropgebouwd. Het mooi gestoffeerde interieur biedt o.m. een interessant blokaltaar met 11 rozetten waarop bloem- en geometrische motieven.

Procedure

Niet vrij toegankelijk. Te bezoeken op aanvraag via de toeristische dienst.

Bedrag

Gratis

Foto's en filmpjes