Shopbudget

Naar aanleiding van de coronacrisis kunnen bepaalde kwetsbare doelgroepen extra shopbudget krijgen om hun koopkracht te verhogen. De ondersteuning wordt toegekend in de vorm van waardebonnen voor een totaal van 50 euro per gezinslid die besteed kan worden bij Landense handelszaken. Met deze waardebonnen kunnen allerlei middelen aangekocht worden: voeding, kledij, persoonlijke verzorging, horeca,... De lijst van deelnemende handelszaken is terug te vinden op www.landensecadeaubon.be/winkels

Voor wie?

Inwoners van Landen die op 1 februari 2021 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Landen en die tot een van deze doelgroepen behoren:

 • Personen die een leefloon of gelijkgestelde steun krijgen
 • Personen die nu reeds aanvullende steun bij OCMW Landen krijgen
 • Personen die schuldhulpverlening krijgen (budgetbeheer of budgetbegeleiding)
 • Personen met een beperkt inkomen (eventueel na aftrek van hoge medische en farmaceutische kosten, hoge huishuur of hoge schuldenlast). Het drempelbedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling. U heeft recht op deze toelage indien het jaarlijks beschikbaar gezinsinkomen lager is dan de som van onderstaande bedragen:
  14.246 euro voor de eerste volwassene van het gezin
  + 6.119,8 euro per kind van 14 jaar of jonger
  + 7.123 euro per extra inwonende persoon ouder dan 14 jaar

Voorwaarden

 • De waardebon is geldig voor 6 maanden. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild of aanvaard worden door de handelszaken.
 • De bon is niet inwisselbaar voor cash geld of een ander betaalmiddel. De handelaars mogen geen cash geld teruggeven indien de totaalwaarde van de aangekochte producten lager ligt dan de waarde van de waardebon.
 • De waardebon moet in één keer opgebruikt worden en kan dus niet gebruikt worden om verschillende aankopen bij verschillende handelszaken te doen.
 • De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging. 
 • De bonnen kunnen niet verkocht worden aan derden. 

Procedure

 • U bent reeds gekend als cliënt bij het OCMW: U krijgt deze bonnen toegekend via uw maatschappelijk werker.
 • U behoort tot de doelgroep maar bent geen cliënt bij het OCMW: U dient voor 31 maart 2021 een aanvraag in voor deze waardebon bij de sociale dienst. Dit kan via info@ocmw.landen.be of door een afspraak te maken. Een maatschappelijk werker beoordeelt aan de hand van de voorgelegde bewijsstukken of u in aanmerking komt voor deze waardebon.

Bedrag

50 euro per gezinslid

Afhandeling

De bonnen dienen na afspraak te worden afgehaald aan het Sociaal Huis van Landen. De ontvanger moet aftekenen voor ontvangst van de bonnen.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart

Indien u geen cliënt van het OCMW bent:

 • bewijs van de jaarlijkse netto-inkomsten van het gezin (vb. belastingsbrief)
 • indien u deze heeft: bewijs van hoge medische of farmaceutische kosten, van hoge huishuur (vb. contract, betalingsbewijs) of van hoge schuldenlast