SDG's - Doelstellingen Duurzame Ontwikkeling

Landen draagt duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel. De voorbije jaren besteedde Landen tijdens de week van de Duurzame Gemeente ruime aandacht aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s.

Sinds 2021 schakelde Landen zelfs nog een versnelling hoger. Landen is immers officieel deelnemer aan het SDG-Pioneer programma. Met partners zoals de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en Idea Consult doorloopt Landen, samen met vijf andere Vlaamse steden en gemeenten, een uitgebreid traject om de SDG’s structureel te integreren in ons beleid. Dit traject resulteerde in een actieplan met 27 acties dat stad Landen een duurzamer karakter moet geven.

Het is een vaak voorkomende misvatting dat een duurzame wereld enkel draait rond het klimaatprobleem. Onder duurzame ontwikkeling verstaan we "een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen.” Samengevat: “Genoeg voor altijd en voor iedereen”.

Duurzame ontwikkeling wordt vaak uitgelegd aan de hand van de 5 P’s:

1. People: armoede en honger in al zijn vormen uitroeien en waardigheid en gelijkheid garanderen.
2. Prosperity:
een welvarend en zinvol bestaan garanderen in harmonie met de natuur.
3. Peace:
vredevolle, rechtvaardige en inclusieve gemeenschappen bevorderen.
4. Partnership:
de agenda in de praktijk brengen via een stevig globaal partnerschap.
5. Planet:
de natuurlijke hulpbronnen van de planeet en het klimaat beschermen voor toekomstige generaties.

We hebben mensen, welvaart, vrede, onze planeet en partnerschappen nodig voor het behalen van de SDG’s. De doelstellingen zijn gericht op een ingrijpende omslag van ons economisch en maatschappelijk model. Ze zetten ons op weg naar een inclusieve samenleving, die voorspoed en geluk voor een groter deel van de mensheid mogelijk maakt door een goede koppeling van alle economische, sociale en ecologische ambities.
Partnerschap krijgt een heel belangrijke plaats in de SDG’s, net omdat we iedereen nodig hebben om de doelstellingen te bereiken: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers, en scholen.

Wanneer wij in onze dagelijks leven rekening houden met alle verschillende aspecten komen we dichter bij een duurzame wereld. Om een duurzame wereld te creëren, moeten we dit duurzame gedachtegoed in alle lagen van onze maatschappij laten doordringen. Stad Landen hoopt door het voorbeeld te geven ook inwoners, bedrijven en verenigingen te inspireren tijdens hun werking en hun dagelijkse leven.