Samenaankoop hemelwaterinfrastructuur

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden. Waar de vorige zomer extreem nat was, zien we dit jaar terug zeer droge weersomstandigheden. Helaas zullen deze zaken in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toenemen. Om hier enigszins aan tegemoet te komen organiseert Interleuven in samenwerking met lokaal bestuur Landen een samenaankoop voor hemelwaterinfrastructuur.

Het opvangen en hergebruiken van hemelwater is een must in tijden van droogte, en dat wordt weerspiegeld in de strengere voorschriften die zijn opgenomen in de nieuwe provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot hemelwater.

Om het hemelwater optimaal op te vangen, te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem, zullen er binnen dit project zowel opvangsystemen (bijvoorbeeld regenwatertonnen en -putten) als infiltratiesystemen (infiltratiekratten, grindkoffers, e.d.) worden voorzien. Zo vindt iedereen het product dat het meest geschikt is voor haar/zijn specifieke situatie.

De exacte producten zijn nog niet bekend, deze keuzes zullen gemaakt worden door de werkgroep voor dit project.

Wil jij deel uitmaken van deze werkgroep? De leden van de werkgroep zullen samen beslissen welke producten aangeboden zullen worden binnen deze samenaankoop. Vervolgens wordt er een prijsvraag opgemaakt en kunnen verschillende leveranciers/aannemers zich aanmelden om de opdracht binnen te halen. Daarna worden de binnengekomen offertes bekeken en kiest de werkgroep met welke leverancier(s)/aannemer(s) we in zee gaan. Er zullen 3 à 4 digitale avondvergaderingen in de periode december 2022-maart 2023 georganiseerd worden.

Deelname aan zowel deze samenaankoop als deze werkgroep is vrij voor elke geïnteresseerde burger, bedrijf, school of vereniging in de deelnemende gemeenten. Alle geïnteresseerden voor de werkgroep zullen in december 2022 gecontacteerd worden voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

Via het vrijblijvende inschrijvingsformulier dat je hier kan terugvinden, kan je aangeven of je interesse hebt om deel te nemen aan deze samenaankoop en of je zin hebt om deel uit te maken van de werkgroep.

Eén (of meer) opvang- en/of infiltratiesystemen bestellen zal mogelijk zijn vanaf de zomer 2023 tot eind 2024.

Indien je niet beschikt over internet of je nog vragen hebt over het project, neem dan contact op met de dienst Omgeving van de stad Landen of met Interleuven: