Rooien van zieke bomen in de Fabriekstraat

Gepubliceerd op donderdag 9 mei 2019 10.54 u.
Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei worden een tiental zieke bomen gerooid in de Fabriekstraat. Een deel van de rijbaan wordt hiervoor tijdelijk afgesloten. De hinder voor het verkeer in beide richtingen blijft beperkt.

Rooien van bomen in de Fabriekstraat

De meeste bomen in de Fabriekstraat (paardenkastanje, aesculus) vertonen tekenen van de bloedingsziekte. Deze specifieke kastanjeziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. Op de stam van de aangetaste bomen verschijnen roestbruine vlekken die zich snel verspreiden over de hele stam. Uit deze vlekken komt een vloeistof, de boom gaat als het ware ‘bloeden’. Dat vocht is eerst helder maar verkleurt snel naar donkerbruin en wordt stroperig. Vervolgens gaat de bast onder de vlekken rotten en sterft uiteindelijk af. Er bestaat geen behandeling voor deze ziekte.

De stad deed beroep om de expertise van enkele boomverzorgers om de toestand van de bomen te onderzoeken. Een tiental bomen zijn zwaar aangetast en kunnen op korte termijn een gevaar vormen voor de omgeving. Deze bomen moeten dan ook zo snel mogelijk gerooid worden .

Het rooien van deze bomen is gepland op donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei. Een deel van de rijbaan wordt hiervoor tijdelijk afgesloten en een wegomlegging wordt zo nodig voorzien. De hinder voor het verkeer in beide richtingen blijft beperkt.

In het najaar zullen deze bomen vervangen worden. De overige zieke bomen vormen momenteel geen gevaar voor de omgeving. Deze zullen verder opgevolgd en gecontroleerd worden . Ondertussen werken onze diensten een algemeen plan van aanpak uit.