Rampenfonds

Op zondag 5 juni werd Landen zwaar getroffen door hevige regenval gevolgd door overstromingen en modderstromen. Op sommige plaatsen viel meer dan 80 liter per m². Deze uitzonderlijke regenval zorgde helaas voor heel veel schade. Het gaat om de zwaarste wateroverlast en de ergste modderstromen van de laatste 20 jaar.

Heeft u schade geleden door de wateroverlast van zondag 5 juni? 

  • Neem dan allereerst contact op met uw verzekeringsmakelaar. In de brandverzekering is de dekking van schade ten gevolge van natuurrampen inbegrepen. Uw makelaar of verzekeringsagent zal u met raad en bijstand helpen om uw schadedossier samen te stellen. 
  • Daarnaast kan er eventueel hulp komen van Het Vlaams rampenfonds om schadevergoeding toe te kennen in geval van een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat door de overheid als natuurramp wordt erkend. Het gaat enkel om schade die niet verzekerbaar is door uw brandpolis eenvoudige risico’s of die wel verzekerbaar was maar u kan aantonen dat u recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding op het ogenblik van de ramp. Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen kan u zich richten tot het OCMW.

Schade aan goederen die verzekerbaar zijn door een brandpolis eenvoudige risico’s, ook al ontvangt de getroffene geen vergoeding van de verzekeraar, komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds!

Een eerste stap is het melden van schade bij het Vlaams rampenfonds. 

Inwoners met schade door de wateroverlast van zondag 5 juni hebben tot 60 dagen na de wateroverlast de mogelijkheid om een schademelding in te dienen, met het oog op de erkenning als ramp van het weersverschijnsel. Dit is uiterlijk tot 4 augustus 2022.

De schademelding is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.

 

De schademeldingen gebeuren bij voorkeur via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds

Het indienen van schademeldingen via het e-loket biedt een aantal voordelen:

  • u ontvangt een bevestiging bij het indienen, zo bent u zeker dat de schademelding tijdig en correct is ingediend.
  • na een eventuele erkenning als ramp ontvangt u een bericht van de erkenning als ramp en informatie over de termijn waarbinnen een aanvraag kan ingediend worden.

Een schademelding kan ook via e-mail (rampenfonds@vlaanderen.be) ingediend worden of via post:

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Team Rampenfonds

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel.

Onderaan de pagina vindt u ook het meldingsformulier terug.

Nadat alle meldingen zijn geregistreerd, zal het advies van de wetenschappelijke instanties bepalend zijn in het voorstel tot erkenning van de ramp.

 

Het lokaal bestuur landen leeft mee met de getroffenen en is dankbaar voor de getoonde solidariteit en de vele helpende handen. 

Heeft u vragen? Heeft u hulp nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de helpdesk via 011 88 03 30 (tijdens werkdagen van 9 tot 12.30 uur). Mailen kan naar info@landen.be. Op 20 juli organiseren wij bovendien een infomoment. Inschrijven kan via de helpdesk of via info@landen.be. Wij laten je weten waar en hoe laat het infomoment doorgaat.

Meer info over het melden van schade en de voorwaarden voor het verkrijgen van een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds vindt u terug op website van het Vlaams Rampenfonds. 

Stad Landen zal er alles aan doen om de water- en modderoverlast van zondag 5 juni te laten erkennen als ramp. Wij willen daarom een zo volledig mogelijk beeld hebben van de geleden schade. Mogen wij dan ook vragen om dit formulier in te vullen (hier klikken) ?