Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn staat in voor het bestuur en het beleid van het OCMW. Iedereen mag het openbaar gedeelte bijwonen. 

Besluitenlijst raad voor maatschappelijk welzijn

Samenstelling