Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn staat in voor het bestuur en het beleid van het OCMW. Iedereen mag het openbaar gedeelte bijwonen. 

Besluitenlijst

Samenstelling