Project Kleur in het Park met resultaat

Op donderdag 4 mei kregen de stadsdiensten melding van een groot aantal bijen in het park Rufferdinge. Onze technische dienst kwam ter plaatse en kon dit fenomeen bewonderen. Onmiddellijk werd een imker gecontacteerd die de bijenkolonie kon vangen. Het ging hier immers over honingbijen.

 

Kleur in het park

Sinds 2021 vonden er voor het project “Kleur in het park” verschillende nieuwe aanplantingen plaats. Ook wordt op een behoorlijk gedeelte van het park een extensief maaibeleid toegepast en werden er bijenhotels geplaatst.

Deze maatregelen werden genomen om in eerste instantie wilde bijen te ondersteunen. In 2022 werd al een grote populatie wilde bijen waargenomen in het park. Studies zoals het onlangs uitgevoerde "wilde bijenplan" bevestigen dat park Rufferdinge sindsdien heel wat interessanter is geworden voor bijen. Met al de extra inspanningen kunnen we op termijn hopelijk een extra grote populatie stimuleren. Het feit dat deze honingbijenkolonie zich ophield in park Rufferdinge is sowieso een goede indicator.

Treft u zelf een bijenkolonie aan in uw tuin, dan kan u altijd contact opnemen met de dienst milieu via milieu@landen.be of 011 88 03 23.