Proefopstelling Bronplein en omliggende straten

Het Bronplein en de aanliggende straten krijgen een metamorfose. Het plein wordt een echte ontmoetingsplaats, waar beleving centraal zal staan.

We maken van de gelegenheid gebruik om de verkeerssituatie in de buurt van het Bronplein en de nabijgelegen schoolomgeving aan te passen, waarbij de klemtoon ligt op de veiligheid van de schoolgaande jeugd.

Om de aangepaste circulatie te testen geldt vanaf eind augustus 2019 een proefopstelling waarbij de omliggende straten enkelrichting worden:

  • Bronplein 1-3 (in de richting van de Bronstraat),
  • vanaf 19/05/2022: Bronplein 5-7 (in de richting van de Kerkstraat)
  • Bronstraat (in de richting van de Kloosterstraat),
  • Kloosterstraat (in de richting van Onder de Muur),
  • Kattestraat (in de richting van de Kerkstraat),
  • Onder de Muur (in de richting van de Stationsstraat).

Deze straten en ook Groenendael worden fietsstraten. Fietsers zijn er toegestaan in beide richtingen. Ook motorvoertuigen hebben toegang tot deze fietsstraten maar ze mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Aanpassing circulatie Bronplein

Wij maken van de proefopstelling gebruik om te bekijken of we de schoolomgeving nog beter kunnen ontlasten. Daarom zullen we de circulatie rondom het Bronplein opnieuw toelaten, nog steeds in enkele richting. Op deze manier kunnen ouders hun kinderen afzetten in een verkeersveilige buurt zonder dat zij zelf langs de scholen dienen te rijden.