Proefopstelling Bronplein en omliggende straten

Het Bronplein en de aanliggende straten krijgen in 2020 een metamorfose. Het plein wordt een echte ontmoetingsplaats, waar beleving centraal zal staan.

We maken van de gelegenheid gebruik om de verkeerssituatie in de buurt van het Bronplein en de nabijgelegen schoolomgeving aan te passen, waarbij de klemtoon ligt op de veiligheid van de schoolgaande jeugd.

Om de aangepaste circulatie te testen geldt vanaf eind augustus 2019 een proefopstelling waarbij de omliggende straten enkelrichting worden:

  • Bronplein (in de richting van de Bronstraat),
  • Bronstraat (in de richting van de Kloosterstraat),
  • Kloosterstraat (in de richting van Onder de Muur),
  • Kattestraat (in de richting van de Kerkstraat),
  • Onder de Muur (in de richting van de Stationsstraat).
  • Deze straten en ook Groenendael worden fietsstraten. Fietsers zijn er toegestaan in beide richtingen. Ook motorvoertuigen hebben toegang tot deze fietsstraten maar ze mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Aanpassing parkeersituatie in de Kerkstraat

Om het verkeer vlotter te laten verlopen, wordt bijkomend de parkeersituatie in de Kerkstraat aangepast. Het aantal parkeerplaatsen in de Kerkstraat vanaf het Gendarmerieplein tot het kruispunt met de Attenhovenstraat wordt verminderd. Er worden een aantal parkeerplaatsen voorzien ter hoogte van de huizen met huisnummers 7 tot en met 17. Het beurtelings parkeren wordt er afgeschaft.

Tijdelijke politieverordeningen