Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.

De subsidies kunnen jaarlijks in september worden aangevraagd door de jeugdverenigingen voor het periode van 1 september - 31 augustus van het afgelopen jaar. Na goedkeuring van de jeugdraad en het schepencollege, wordt de toelage uitgekeerd op rekening nummer van de jeugdvereniging. In bijlage kan u het subsidiereglement terugvinden.

Subsidiereglementen