Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Die schriftelijke toestemming is aan te raden als het minderjarige kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Als het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Sommige scholen of organisaties maken zelf toelatingen in één taal. Op de dienst burgerzaken zijn blanco toelatingen in vier talen beschikbaar. Wij raden aan deze meertalige documenten te gebruiken zodat de toelating vlot kan gelezen en begrepen worden in het buitenland.

De ouder die de reistoelating geeft, moet dat doen bij de dienst burgerzaken van zijn of haar woonplaats.

De ouder kan het formulier voor de reistoelating invullen aan het loket en zijn of haar handtekening wordt onmiddellijk gelegaliseerd op het document.