Jeugdopbouwwerker

Sinds een aantal jaar werkt Landen samen met Uit de Marge vzw. Hun doel: de stem en noden van kinderen uit een maatschappelijk kwetsbare situatie laten weerklinken binnen het beleid.

De jeugdopbouwwerker investeert een groot deel van de tijd in het opbouwen, onderhouden en versterken van vertrouwensrelaties met kinderen en jongeren. Hij pikt de noden en behoeften op en brengt ze tot bij het lokale bestuur. De jeugdopbouwwerker is de brugfiguur tussen de kwetsbare jeugd en de stadsdiensten, hulporganisaties en verenigingen.

Op vraag van kinderen en jongeren biedt hij een vrijetijdsaanbod aan en creëert hij een laagdrempelige ontmoetingsplaats. Onze jeugdopbouwwerker is vaak op pad met kinderen en jongeren, maar je kan hem ook terugvinden bij de jeugddienst en dienst welzijn.


In Landen zijn er verschillende projecten gerealiseerd door de jeugdopbouwwerker:

Mobiel Speelplein:
Tijdens de schoolvakantie trekt het mobiel speelplein rond. Met een wagen vol sport- en spelmateriaal gaat de jeugdopbouwwerker langs in verschillende wijken, met als doel de sociale cohesie te bevorderen. 

Getoer en Getater:
In samenwerking met enkele vrijwilligers kwam ook het project ‘Getoeter en getater’ tot leven. Kinderen en jongeren kunnen op een leuke en interactieve manier Nederlands bijleren. Ook is er een vrijwilliger aanwezig die de kinderen ondersteunt met hun huiswerk. Regelmatig komen er plaatselijke sportclubs en verenigingen een initiatie doen met de kinderen en jongeren om zo de drempel naar het aanbod in Landen te verkleinen.

Ontmoetingsplaats en andere activiteiten:
Op woensdagnamiddag stelt de jeugdopbouwwerker het wachtlokaal aan domein ’t Park open. Kinderen en jongeren kunnen zo ontspannen op een veilige plaats en komen op een speelse en ontspannen manier in contact met andere jongeren. Er kunnen hierbij ook activiteiten of uitstappen worden georganiseerd. Dit is afhankelijk van de vraag en nood bij de kinderen en jongeren.

Meer info

Heb je een specifieke vraag of nood? Aarzel dan zeker niet en neem contact op met onze jeugdopbouwwerker.

Francesco: 0471 35 59 36