Tegemoetkoming voor werkgevers die outplacementbegeleiding aanbieden

Een werkgever die een medewerker ontslaat, is in bepaalde gevallen verplicht om die werknemer outplacement aan te bieden. Outplacement houdt in dat de ontslagen medewerker begeleid wordt om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden.

Voorwaarden

Outplacement is het geheel van diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan een ontslagen werknemer worden verleend om hem zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. Die diensten en adviezen worden geleverd door een outplacementbureau. Dat kan zowel individueel als in groep gebeuren. De begeleiding gebeurt op vraag van en voor rekening van de werkgever.

Als een werkgever outplacementbegeleiding aanbiedt aan zijn ontslagen werknemers, kan hij een financiële tegemoetkoming krijgen van het sociaal interventiefonds van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Lees meer over de regels voor het aanbieden van outplacementbegeleiding op de website van VDAB