Individuele Beroepsopleiding (IBO) voor werkzoekenden

De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is een opleidingsmaatregel die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om een werkzoekende aan te werven. Werkzoekenden die niet genoeg ervaring en competenties hebben, kunnen via een IBO-contract aan de slag bij een werkgever, waardoor ze gedurende 1 tot en met 6 maanden een opleiding volgen op de werkvloer.

Voorwaarden

Voordelen

De Individuele Beroepsopleidingen zijn aantrekkelijk voor zowel de werkzoekende als de werkgever.

 • De werkzoekende:
  • krijgt tijdens de IBO een uitkering en een IBO-premie
  • leert de kneepjes van het vak en doet de nodige ervaring op.
  • krijgt een contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf als hij de IBO succesvol afrondt.
 • De werkgever:
  • kan een werkzoekende op de eigen werkvloer opleiden
  • krijgt voor die begeleiding ondersteuning van de VDAB
  • heeft maar beperkte administratieve verplichtingen
  • heeft geen loonkosten tijdens de opleiding, enkel een forfaitair te betalen bedrag aan VDAB
  • heeft een goede oplossing voor vacatures waarvoor hij geen geschikte kandidaat vindt.

Voorwaarden voor de werkzoekende

De werkzoekende:

 • is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB.
 • heeft zijn vorige baan niet opgezegd om een IBO te kunnen starten.
 • heeft nog niet voor het bedrijf gewerkt waar hij een IBO wil starten (tenzij als jobstudent of een korte periode als uitzendkracht).

Op zijn website zet VDAB een hoop veelgestelde vragen over de IBO op een rijtje:

Procedure

De IBO wordt vastgelegd in een opleidingscontract. Dat contract wordt ondertekend door de cursist, het bedrijf en de opleidingsverstrekker (VDAB of een partner van VDAB).

Bij de overeenkomst hoort een opleidingsplan. Dat plan geeft duidelijk aan welke competenties tijdens de IBO zullen worden ontwikkeld en hoe de verdere begeleiding door het bedrijf en VDAB zal gebeuren.

Werkzoekende

Als u als werkzoekende met een IBO aan de slag wilt, geeft u dat aan in uw cv. U verklaart dat u in aanmerking komt voor een IBO.

Ook werkzoekenden en werkgevers uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kunnen een IBO genieten als de taal van de opleiding het Nederlands is. Meer informatie daarover vindt u bij Actiris.

Werkgever

Als werkgever kunt u zelf een kandidaat zoeken of aan VDAB vragen om een kandidaat voor u te zoeken. Meer informatie over de IBO voor werkgevers vindt u op de website van VDAB.

Uw IBO-cursist heeft tijdens z'n opleiding geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie en gewaarborgd loon bij ziekte. De periode van z'n opleiding wordt namelijk gelijkgesteld met een werkloosheidsperiode.

Bedrag

Werkzoekende

Tijdens de opleiding wordt uw werkloosheidsuitkering aangevuld met een premie van VDAB. De hoogte van die premie is afhankelijk van uw uitkering.

Werkgever

Tijdens de IBO betaalt u de werknemer geen loon of RSZ. U betaalt alleen een vaste premie aan de VDAB. Meer informatie over de kosten voor de werkgever vindt u op de website van VDAB.