Bewonerskaart

Woont u in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kunt u een bewonerskaart (gemeentelijke parkeerkaart) aanvragen. Daarmee kunt u altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij uw huis.

Voorwaarden

Om een bewonerskaart te krijgen, moeten u (als aanvrager) én uw wagen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als aanvrager moet u:

 • in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone wonen
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente op het adres waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt
 • het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt.

De wagen waarvoor u de kaart aanvraagt:

 • is ingeschreven op uw naam.

Rijdt u met een leasingwagen of een bedrijfswagen? Dan moet u bewijzen dat u de wagen permanent ter beschikking hebt.

Procedure

U vraagt de bewonerskaart aan bij de gemeente.

De blauwe zone is ingedeeld in verschillende kleinere zones :

 • zone 1: Marktplein + Gendarmerieplein + Bondgenotenlaan (huisnr. 6)¬†
 • zone 2: Grumstraat + Pepijnstraat¬†+ J. Ectorstraat + Grootveldstraat + deel van Watertorenstraat
 • zone 3: Deel van Stationsplein + Postlaan + Brugstraat (kant Station)
 • zone 4: Ernest Pitonlaan + J. Van Boendaelelaan + Filips de Goedelaan + E. Moyaertslaan + Charley Belotlaan
 • zone 5: Allendelaan + Kan. van Beygaerdenlaan + Kan. Schoolslaan
 • zone 6: Smeesterstraat + Brugstraat (achter station) + Betsesteeg + Hannuitsesteenweg
 • zone 7: Bondgenotenlaan + Roefferdingeplein
 • zone 8: Karlomanlaan + Interleuvenlaan + Sportlaan

De parkeerkaart is geldig voor de zone waar u gedomicilieerd bent. 

De eerste bewonerskaart kost 30 euro per jaar. Bewoners van zone 1 hebben voldoende waardevolle vervoersmogelijkheden in de korte nabijheid daarom werd beslist om sinds 1 augustus 2020 in zone 1 nog slechts één bewonerskaart toe te kennen, deze kaart is geldig in zone 1. De tweede bewonerskaarten die in omgang zijn blijven uiteraard geldig tot einddatum.

Het bewonersparkeren in de Stationsstraat wordt bovendien niet langer toegestaan sinds 1 augustus 2020. Bewoners van de Stationsstraat mogen de zone van hun enige bewonerskaart kiezen. De lopende bewonerskaarten kunnen voor de resterende periode omgewisseld worden. Het tarief voor de bewonerskaart voor de bewoners van de Stationsstraat wordt vastgesteld op 20 euro. Vermits het bewonersparkeren niet langer toegestaan is, wordt de Stationsstraat uit zone 1 gehaald.

Om een bewonerskaart aan te vragen brengt u het inschrijvingsbewijs van de wagen mee en, indien het een firmawagen betreft, een attest van de werkgever dat u de hoofdzakelijke bestuurder bent van het voertuig.

U kan online een afspraak maken om de bewonerskaart aan te vragen.