Werkingssubsidie socio-culturele verenigingen

Landen leeft dankzij het rijke socio-culturele verenigingsleven met zijn talrijke kleine en grote activiteiten. Al deze activiteiten zorgen voor een warme sfeer in de samenleving. Daarom ondersteunt de stad de socio-culturele verenigingen niet enkel materieel en logistiek, maar ook financieel.

Verenigingen aangesloten bij de Landense Cultuurraad komen in aanmerking voor subsidies ter ondersteuning van hun werking. 

Sociaal-culturele en cultuur-educatieve verenigingen en verenigingen uit de kunstensector kunnen een werkingssubsidie aanvragen.

Voor wie?

Erkende socio-culturele verenigingen die lid zijn van de Landense cultuurraad komen in aanmerking voor subsidiëring.

Hiervoor bestaat er een reglement, dat een onderscheidt maakt tussen de verschillende soorten activiteiten. 

Er is ondersteuning voorzien voor podiumkunsten, cultuur-educatie, cultuur-participatie, samenwerking, communicatie en vorming voor bestuursleden. 

Deze financiële ondersteuning heeft betrekking op een kalenderjaar en valt uiteen in twee grote delen.

Voorwaarden

De vereniging moet een erkend lid zijn van de Landense cultuurraad.

Procedure

Subsidiedossier indienen

Het subsidiedossier bestaat uit het basisdocument, dat ondertekend moet worden door drie bestuursleden.

Indien de gegevens van de vereniging wijzigen, zoals bvb een nieuw rekeningnummer, een nieuw adres of en ander bestuurslid, kan dit via het algemeen inlichtingenblad worden aangevuld. 

Indien verenigingen doorheen het jaar hebben samengewerkt voor de organisatie van culturele activiteiten, moeten beide verenigingen het attest van samenwerking invullen en ondertekenen en toevoegen aan het subsidiedossier.