Werkingssubsidie sociaal-culturele verenigingen

Sociaal-culturele en cultuur-educatieve verenigingen en verenigingen uit de kunstensector kunnen een werkingssubsidie aanvragen.

 

Voor wie?

Erkende socio-culturele verenigingen die lid zijn van de Landense cultuurraad komen in aanmerking voor subsidiëring.

Deze financiële ondersteuning heeft betrekking op een kalenderjaar en valt uiteen in twee grote delen.

De basiswerking bestaat uit een vaste subsidie van 100,00 euro.

De eigenlijke werking valt uiteen in zes verschillende criteria: podiumkunsten, cultuur-educatie, cultuurrecreatie, communicatie, samenwerking en kadervorming. 

Voorwaarden

De vereniging moet een erkend lid zijn van de Landense cultuurraad.

Procedure

Subsidiedossier indienen

Het subsidiedossier bestaat uit het basisdocument, dat ondertekend moet worden door drie bestuursleden.

Indien de gegevens van de vereniging wijzigen, zoals bvb een nieuw rekeningnummer, aan nieuw adres of en ander bestuurslid, kan dit via het algemeen inlichtingenblad worden aangevuld. 

Indien verenigingen doorheen het jaar hebben samengewerkt voor de organisatie van culturele activiteiten, moeten beide verenigingen het attest van samenwerking invullen en ondertekenen.