Kinderdagverblijf Het Mezennestje

vzw Kinderdagverblijf Het Mezennestje
J. Ectorsstraat 51 te 3400 Landen

Gelieve voor vrijblijvende informatie steeds een afspraak te maken met de directie:


Katrien Liesmons
tel. 011 88 33 46
mezennestje@skynet.be

www.hetmezennestje.be


erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin voor opvang van 0 – 3 jarigen
openingsuren: van 6.15 tot 18.15 uur

Nieuw! Via https://opvang.vlaanderen , een online platform waar je een overzicht vindt van alle opvanginitiatieven in Landen, kan je een aanvraag indienen en opvolgen.