Vacature deskundige Woonbeleid (versnelde procedure)

De interlokale vereniging 'Beter wonen aan de Gete' is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Landen, Linter en Hoegaarden en is actief op het vlak van woonbeleid en huisvesting.
De beherende gemeente (de stad Landen) zoekt dynamische en gemotiveerde kandidaten (m/v) voor de halftime vervangingsbetrekking van deskundige Woonbeleid (salarisschalen B1-B2-B3). Voor deze contractuele betrekking wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar.

Functie:

De deskundige werkt onder de leiding van de projectcoördinator Woonbeleid. Hij realiseert op het terrein de dienstverlening van de interlokale vereniging naar alle burgers en cliënten toe. Hij operationaliseert de doelstellingen en acties, neergeschreven in het project, in de 3 deelnemende gemeenten op uitvoerend en operationeel niveau, in overleg met de beleidsverantwoordelijken en ambtenaren van de deelnemende gemeenten. Hij verstrekt informatie m.b.t. wonen en huisvesting in het algemeen, en biedt ondersteuning en begeleiding t.a.v. diverse doelgroepen.

Profiel, o.a.:

 • een grondige kennis hebben van de wetgeving die het eigen werkdomein beheerst, vooral inzake wonen en huisvesting
 • een grondige kennis hebben van administratieve en kantoortechnieken
 • basiskennis hebben van de werking van een interlokale vereniging
 • basiskennis hebben van de functie en werking van de gemeentelijke diensten
 • basiskennis hebben van technieken inzake beleidsvoorbereiding en rapportering
 • inzicht hebben in trends op het vlak van wonen en huisvesting
 • ruimtelijk inzicht hebben
 • zin hebben voor initiatief: formuleren van oplossingen en voorstellen, en adequaat reageren op problemen en onverwachte situaties
 • klantgericht kunnen werken
 • nauwkeurig kunnen werken: correct werk afleveren met oog voor details
 • een organiserend vermogen hebben: taken plannen en coördineren, en de verschillende aspecten overzien zodat ze op een soepele en harmonische manier op elkaar afgestemd zijn
 • projectmanagement: projecten goed kunnen plannen en coördineren
 • samenwerken: erop gericht zijn samen met anderen te werken en te beslissen
 • communicatief zijn (schriftelijk en mondeling)
 • flexibel en stressbestendig zijn.

Voorwaarden

Vereisten, o.a.:

 • voldoen aan de vereiste taalkennis
 • voldoen aan de diplomavereiste: een diploma hebben dat toegang geeft tot een functie van niveau B (bachelordiploma of ermee gelijkgesteld)
 • een rijbewijs B hebben of dit behalen binnen de 12 maanden (vanaf de datum van indiensttreding)
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) kunnen voorleggen
 • slagen voor de selectieprocedure (een schriftelijke/praktische proef en een mondelinge proef), die vermoedelijk zal plaatsvinden in de maand februari 2019; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor één jaar (eenmaal verlengbaar met max. een jaar) en waaruit zal geput worden voor de invulling van tijdelijke betrekkingen van deskundige Woonbeleid.

De uitgebreide functiebeschrijving, de voorwaarden, het organogram en het verplichte inschrijvingsformulier vindt u terug in de bijlagen.


Aanbod:

 • een halftime vervangingsopdracht (naar aanleiding van een halftime loopbaanonderbreking) vanaf 01 maart 2019 en een tewerkstelling tot en met 31 mei 2019 (verlengbaar)
 • een brutosalaris van minimum 1.230,00 euro en maximum 2.073,00 euro per maand; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring, opgedaan in de privésector of als zelfstandige, worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit
 • andere voordelen: recht op een aanvullend pensioen, maaltijdcheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

 

 

Procedure

Interesse ?
Heb je interesse voor deze betrekking van deskundige Woonbeleid, zend dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier en een kopie van het vereiste diploma) schriftelijk per brief of e-mail naar het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be). De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op dinsdag 29 januari 2019 (om 12 uur).

Meer info

Bijkomende inlichtingen omtrent deze betrekking zijn te krijgen bij de dienst Personeelsaangelegenheden (personeel@landen.be, tel. 011 88 03 06). Je kan ook meer informatie over de inhoud van de job inwinnen bij Beter Wonen aan de Gete, tel. 011 69 05 45 – mail verna.vanwolleghem@beterwonenaandegete.be, www.beterwonenaandegete.be.

 

Interesse ?
Heb je interesse voor deze halftime vervangingsbetrekking, zend dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier en een kopie van het vereiste diploma) schriftelijk per brief of e-mail naar het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be). De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op dinsdag 29 januari 2019 (om 12 uur).