Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. Het OCMW werkt hiervoor samen met IGO. De gespecialiseerde trajectbegeleider van IGO zal werkzoekende cliënten op maat coachen. Dit kan op verschillende manieren: sollicitatietraining in groep of individueel, competentietraining, persoonsgerichte vorming,… De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voor wie?

- Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

- Personen met verschillende randproblematieken

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding moet u cliënt zijn bij het OCMW.

Procedure

De toeleiding gebeurt via de maatschappelijk werker van het OCMW.