DifTar

De afvalophaling en -aanbieding gaat via het systeem van gedifferentieerd tarieven, in samenwerking met Ecowerf.

Het DifTar-systeem zorgt voor een eerlijke verdeling van de afvalkosten: hoe beter u sorteert, hoe minder afval u aanbiedt en hoe minder u betaalt!

Met DifTar worden huisvuil en gft-afval aangerekend per kilogram. Ieder gezin beschikt over een grijze huisvuilcontainer en groene gft-container voorzien van een gegevens-chip.

De DifTar-ophaalwagens zijn uitgerust met een boordcomputer en een automatisch weegsysteem. Tijdens de afvalinzameling wordt de container opgeheven en geledigd. Bij het opheffen gebeurt de eerste weging. Na lediging volgt de tweede weging. Het verschil tussen beide is het bedrag dat zal aangerekend worden. De aangeboden hoeveelheid afval bepaalt dus uw afvalrekening.

Procedure

  • Plaats de container goed zichtbaar aan de straatkant, met het handvat naar de straatkant gericht.
  • Zorg ervoor dat het deksel van de container netjes gesloten is.
  • Plaats de container voor 07.00 uur 's morgens buiten.

 Heeft u eenmalig meer afval? Neem dan contact op met Ecowerf (0800 97 0 97)

Meer info

Is uw container niet leeggemaakt?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met Ecowerf via het gratis nummer 0800 97 0 97.