Buiten- en naschoolse Kinderopvang

FERM richt zich tot alle kinderen van de kleuter- en basisschool (3-12j).
Ouders die een kwaliteitsvolle opvang zoeken voor hun kinderen, kunnen terecht bij FERM voor en na de school, op woensdagnamiddagen, snipper- en vakantiedagen. De opvang wordt op verschillende locaties in groot-Landen georganiseerd.

De buitenschoolse kinderopvang FERM wordt erkend door en staat onder toezicht van Kind en Gezin.

De tarieven zijn inkomensgerelateerd.

De kinderen worden opgevangen in een huiselijke sfeer door kinderbegeleid(st)ers. Samen met de verantwoordelijken kinderopvang staan zij garant voor een kwaliteitsvolle opvang.

FERMĀ 070/24 60 41

Secretariaat Landen 011/88 76 52