Huis-aan-huisinzameling van restafval

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.

DifTar

De inzameling en de verwerking van afval kost handenvol geld. Met DifTar geldt het principe: wie afval voorkomt, bespaart een hoop geld.

DifTar staat voor geDifferentieerde Tarieven en wil zeggen dat u enkel betaalt voor de hoeveelheid afval die u aanbiedt.

Door milieubewust aan te kopen, goed te sorteren en thuis te composteren, kan ju veel geld uitsparen. Het is dus in uw voordeel om zo weinig mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk te sorteren en te hergebruiken.

Het DifTar-systeem wordt in Landen zowel bij de ophaling van afval aan huis als bij de inzameling van afval op het recyclagepark toegepast.