Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt hiervan afwijken en aangifte doen bij het gemeentebestuur

 • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
 • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
 • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Volgende afwijkingen van de wekelijks rustdag werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en gelden voor het volledige grondgebied

Afwijkingen wekelijkse rustdag 2020

 1. (week 15) van maandag 06 april tot en met zondag 12 april 2020;
 2. (week 19) van maandag 04 mei tot en met zondag 10 mei 2020;
 3. (week 40) van maandag 28 september tot en met zondag 4 oktober 2020;
 4. (week 49) van maandag 31 november tot en met zondag 6 december 2020;
 5. (week 50) van maandag 07 december tot en met zondag 13 december 2020;
 6. (week 51) van maandag 14 december tot en met zondag 20 december 2020;
 7. (week 52) van maandag 21 december tot en met zondag 27 december 2020;
 8. (week 53) van maandag 28 december tot en met 3 januari 2021;


Afwijkingen op de openingsuren:

 1. vrijdag 26 juni 2020 (junibraderie);
 2. zaterdag 27 juni 2020 (junibraderie);
 3. vrijdag 04 september 2020 (herfstbraderie);
 4. zaterdag 05 september 2020 (herfstbraderie);

Een wekelijkse rustdag is niet verplicht voor:

 • de ambulante handel
 • de verkoop door middel van automaten
 • de kleinhandel van de beroepssectoren waarvoor de wekelijkse rustdag niet aangevraagd werd door de betrokken beroepsvereniging
 • de verkooppunten gelegen op het domein van de autosnelwegen.

 

Vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet op de openingsuren:

Met betrekking tot de aard van de handel of de dienstverlening

 • home parties
 • thuisverkopen op uitnodiging van de consument
 • in stations
 • in internationale luchthavens en havenzones
 • bij dringende noodzakelijkheid
 • in tankstations op het domein van de autosnelwegen

Met betrekking tot de verkochte producten

 • producten die worden verkocht in een krantenwinkel
 • verkoop en verhuur van DVD's, CD's en videospelen
 • tankstations waarbij de verkoop van olie en brandstof minstens 50% van het jaarlijks zakencijfer bedraagt en die aan de buitenzijde van de vestigingseenheid enkel reclame maken voor deze activiteit
 • consumptie-ijs in individuele porties
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Afwijking avondsluiting

Bij gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderie, kermis, wijkfeest,...) kan het college van burgemeester en schepenen, op vraag van een of meerdere handelaars, een afwijking toestaan op de avondsluiting. In geen geval kunnen individuele of sectoriële afwijkingen worden toegestaan.
Het college mag in totaal niet meer dan 15 afwijkingen per jaar toestaan.

Nachtwinkels

Volgens de wet van 10 november 2006 moet een nachtwinkel aan volgende voorwaarden voldoen:

 • gesloten zijn tussen 7 en 18 uur
 • geen andere activiteiten uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
 • geen andere handelsactiviteiten uitoefenen
 • een maximale verkoopoppervlakte hebben van 150 m²
 • op een duidelijke en permanente wijze de vermelding "nachtwinkel" dragen.