Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt hiervan afwijken en aangifte doen bij het gemeentebestuur

 • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
 • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
 • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Volgende afwijkingen van de wekelijks rustdag werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en gelden voor het volledige grondgebied

Afwijkingen wekelijkse rustdag 2018

 1. (week 13) van maandag 26 maart tot en met zondag 01 april 2018
 2. (week 14) van maandag 02 april tot en met zondag 08 april 2018
 3. (week 18) van maandag 01 mei tot en met zondag 06 mei 2018
 4. (week 19) van maandag 07 mei tot en met zondag 13 mei 2018
 5. (week 20) van maandag 14 mei tot en met zondag 20 mei 2018
 6. (week 21) van maandag 21 mei tot en met zondag 27 mei 2018
 7. (week 23) van maandag 04 juni tot en met zondag 10 juni 2018
 8. (week 29) van maandag 16 juli tot en met zondag 22 juli 2018
 9. (week 33) van maandag 13 augustus tot en met zondag 19 augustus 2018
 10. (week 40) van maandag 01 oktober tot en met zondag 07 oktober 2018
 11. (week 44) van maandag 29 oktober tot en met zondag 04 november 2018
 12. (week 45) van maandag 05 november tot en met zondag 11 november 2018
 13. (week 50) van maandag 10 december tot en met zondag 16 december 2018
 14. (week 51) van maandag 17 december tot en met zondag 23 december 2017
 15. (week 52) van maandag 24 december tot en met zondag 30 december 2018


Afwijkingen op de openingsuren:

 • vrijdag 29 juni 2018
 • zaterdag 30 juni 2018
 • zaterdag 8 september 2018
 • zaterdag 06 oktober 2018

Een wekelijkse rustdag is niet verplicht voor:

 • de ambulante handel
 • de verkoop door middel van automaten
 • de kleinhandel van de beroepssectoren waarvoor de wekelijkse rustdag niet aangevraagd werd door de betrokken beroepsvereniging
 • de verkooppunten gelegen op het domein van de autosnelwegen.

 

Vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet op de openingsuren:

Met betrekking tot de aard van de handel of de dienstverlening

 • home parties
 • thuisverkopen op uitnodiging van de consument
 • in stations
 • in internationale luchthavens en havenzones
 • bij dringende noodzakelijkheid
 • in tankstations op het domein van de autosnelwegen

Met betrekking tot de verkochte producten

 • producten die worden verkocht in een krantenwinkel
 • verkoop en verhuur van DVD's, CD's en videospelen
 • tankstations waarbij de verkoop van olie en brandstof minstens 50% van het jaarlijks zakencijfer bedraagt en die aan de buitenzijde van de vestigingseenheid enkel reclame maken voor deze activiteit
 • consumptie-ijs in individuele porties
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

 

Afwijking avondsluiting

Bij gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderie, kermis, wijkfeest,...) kan het college van burgemeester en schepenen, op vraag van een of meerdere handelaars, een afwijking toestaan op de avondsluiting. In geen geval kunnen individuele of sectoriële afwijkingen worden toegestaan.
Het college mag in totaal niet meer dan 15 afwijkingen per jaar toestaan.

 

Nachtwinkels

Volgens de wet van 10 november 2006 moet een nachtwinkel aan volgende voorwaarden voldoen:

 • gesloten zijn tussen 7 en 18 uur
 • geen andere activiteiten uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
 • geen andere handelsactiviteiten uitoefenen
 • een maximale verkoopoppervlakte hebben van 150 m²
 • op een duidelijke en permanente wijze de vermelding "nachtwinkel" dragen.