Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Het oude roze papieren rijbewijs blijft geldig tot 2033. 

U bent niet verplicht om dit oude rijbewijs om te wisselen naar het bankkaartmodel tenzij de foto niet meer gelijkend is of wanneer het rijbewijs beschadigd is.

Wanneer u echter nog een heel oud model heeft (beige met geknipte gaatjes per categorie), dan moet u er wel rekening mee houden dat dit rijbewijs in het buitenland voor problemen kan zorgen. Voor dit type rijbewijs raden we aan om het om te wisselen, zeker wanneer u buiten België rijdt.

Met het roze papieren model waar op de voorzijde 'rijbewijs' in verschillende talen staat en de melding 'Model van de EUROPESE GEMEENSCHAPPEN' kan u in het buitenland wel zonder problemen rijden.

Indien u om praktische redenen liever het bankkaartmodel wenst, kan u het oude rijbewijs komen omwisselen. 

Het nieuwe rijbewijs wordt binnen de drie werkdagen na aanvraag geleverd op het stadhuis en kost 25,00€