Uitbreiding carpoolparking aan E40, comfortabeler fietsen en nieuwe laag asfalt

De beperkte capaciteit en ontsluiting van de carpoolparking aan het op-en afrittencomplex van de E40 met de kruising met de Hannuitsesteenweg in Walshoutem wordt binnenkort aangepast. Ook de fietspaden aan beide zijden van de Hannuitsesteenweg zijn te smal en voldoen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen voor fietspaden op gewestwegen met snelheden aan 70 km/u.

Momenteel wordt er aan dit dossier administratief verder gewerkt en is de uitvoering van dit project voorzien voor 2023.

Via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vindt u hierover meer info.