Sociale correctie DifTar

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien.

In Landen bestaan er een aantal sociale correcties op de gemeentebelasting voor de inzameling van het huishoudelijk afval:

  • 10,00 euro per kind voor gezinnen met jonge kinderen tot en met het jaar waarin ze 3 worden.
  • 30,00 euro voor stomapatiënten
  • 30,00 euro voor personen die lijden aan incontinentie
  • 30,00 euro voor nierpatiënten die op hun thuisadres nierdialyse ontvangen
  • 30,00 euro per onthaalouder en per aansluitpunt
  • 15,00 euro voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming per aansluitpunt.

Deze jaarlijkse sociale correcties worden toegekend per aansluitpunt en verwerkt als tegoed op de DifTar-rekening.

De toelage voor jonge kinderen wordt door de dienst burgerzaken automatisch toegevoegd aan uw DifTar-rekening op basis van de gegevens in het bevolkingsregister. Ook de toelage voor mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend. Deze twee categorieën rechthebbenden moeten dus niets doen om de toelage te ontvangen.

De andere rechthebbenden moeten zich wel nog aanbieden bij de dienst burgerzaken met het volgende attest:

  • stomapatiënten en personen die lijden aan incontinentie: medisch attest van een arts waaruit de aandoening blijkt
  • nierpatiënten: medisch attest van een arts waaruit blijkt dat de patiënt nierdialyse ontvangt op het thuisadres:
  • onthaalouders: attest van erkenning door Kind & Gezin.