Vacature ploegbaas groenpatrimonium

Het stadsbestuur zoekt gemotiveerde kandidaten voor de voltijdse vervangingsbetrekking van ploegbaas groenpatrimonium (D4-D5) in contractueel dienstverband. Er wordt een wervingsreserve opgericht voor de duur van drie jaar.

Functie:

De ploegbaas groenpatrimonium geeft leiding aan de medewerkers van de sectie Groenpatrimonium van de afdeling Technische Uitvoering & Logistieke Ondersteuning (TU & LO), die deel uitmaakt van de dienst Planning en Werken van de groep Ruimte & Omgeving. De ploegbaas groenpatrimonium is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van de stedelijke groenvoorzieningen en begraafplaatsen op het grondgebied van de stad. Hij coördineert en motiveert de medewerkers van de eigen sectie en stelt hen in staat een vlotte en correcte dienstverlening te leveren, met als doel de realisatie van een verzorgde, veilige en gezonde leef- en werkomgeving.

Profiel:

 • Kennis van methodiek en werkvormen met betrekking tot het eigen vakgebied
 • Kennis van algemene veiligheidsvoorschriften
 • Brede vakkennis
 • Basiskennis van de functie en werking van de stadsdiensten en van de rechtspositieregeling van het stadspersoneel
 • Basiskennis inzake rapportering
 • Voldoende wiskundige basiskennis voor het verrichten van allerhande berekeningen
 • Initiatief kunnen nemen
 • Klantgericht & nauwkeurig kunnen werken
 • Flexibel & stressbestendig zijn
 • Kunnen aansturen en een organiserend vermogen hebben
 • Loyaal en gemotiveerd zijn

Voorwaarden

Vereisten, o.a.:

 • Voldoen aan de diplomavereiste: houder zijn van een getuigschrift van het tweede jaar van de tweede graad van het technisch of beroepssecundair onderwijs (of hieraan gelijkgesteld).
 • Minimum 3 jaar relevante beroepservaring hebben op het vlak van onderhoud van tuinen, plantsoenen of bossen.
 • Een rijbewijs B hebben, een rijbewijs C hebben of dit behalen binnen de 12 maanden (vanaf de datum van indiensttreding)
 • Slagen voor een selectieprocedure (een mondelinge en een praktische proef), die vermoedelijk in november 2019 zal plaatsvinden; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve, geldig voor de duur van drie jaar.

Ons aanbod:

 • een brutosalaris van min. 2403,88 euro en max. 3385,35 euro per maand bij voltijdse tewerkstelling; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
 • maaltijdcheques, aanvullend pensioen, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement

Interesse ?
Heb je interesse? Zend dan jouw kandidatuur (brief, cv en kopie van je diploma) per brief of per e-mail naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be). De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op woensdag 2 oktober 2019 (om 12 uur).