Parkeerplaats voorbehouden voor elektrische voertuigen

Op ons grondgebied komen langzaamaan meer laadpalen op openbaar domein.

Volgens de Wegcode (artikel 70.2.1, 3°, h) moet een parkeerplaats die voorbehouden is voor elektrische voertuigen (bv. aan laadpalen) aangeduid zijn met een verkeersbord E9a 'parkeren toegelaten' (blauw bord met een witte P) met daaronder een bord waarop het symbool van een stekker is afgebeeld.

Deze combinatie van borden geeft aan dat parkeren op die plaats is voorbehouden voor elektrische voertuigen. Onder de noemer elektrisch voertuig vallen de voertuigen die 100% elektrisch zijn en plug-in hybrides. Wie dit artikel overtreedt begaat een eerstegraadsovertreding en riskeert een boete van 58 euro.

Hier vindt u een overzicht van de openbare laadpalen in Landen.