Oppompverbod Deysbeek

Vanaf 17 mei heeft het lokaal bestuur Landen via een burgemeestersbesluit een oppompverbod ingesteld op de Deysbeek.

Deze beslissing werd genomen omdat de Deysbeek gelegen is in de Waerbeekvallei waar door de gouverneur van Vlaams-Brabant reeds een oppompverbod is ingesteld. De Deysbeek viel niet onder dit verbod omdat ze niet juist gecatalogeerd is als publieke gracht of onbevaarbare waterloop. De Deysbeek is echter een waardevolle en erg propere beek. Dit oppompverbod komt de natuurwaarden van de Getevallei ten goede. Zeker met de aanhoudende droogtes die te verwachten en reeds gestart zijn. Als kwetsbare waterloop met een beperkt debiet, zou onttrekking van water een grote impact hebben op de ecologische beekkwaliteit.

Daarnaast is het eveneens verboden om aaltonnen en/of spuitvaten uit te spoelen en het spoelwater terug te lozen in de Deysbeek. Zulke acties zijn nefast voor de biotische waarde van de Deysbeek.

Het oppompverbod is momenteel ingesteld tot 31 december 2023.

Als bijlage het volledige burgemeestersbesluit.

Bij vragen kan u steeds contact opnemen met de dienst milieu via 011 88 03 23 of via omgeving@landen.be