Openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden

Openbaar onderzoek van 12 september tot en met 10 november 2023

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Op 14 juli 2023 duidde de Vlaamse Regering een tweede reeks van 21 watergevoelige openruimtegebieden voorlopig aan. Van 12 september t.e.m. 10 november 2023 vindt hierover een openbaar onderzoek plaats. Meer informatie kan u vinden op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

Op drie locaties vindt een informatie- en inspraakvergadering plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15 tot 19 uur.

 • Op donderdag 21 september in het Vlaams Administratief Centrum, Diestsepoort 6, 3000 Leuven.
 • Op donderdag 28 september in het cultureel centrum Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg.
 • Op maandag 2 oktober in het August De Boeckhuis, Reedijk 1, 1785 Merchtem.

Inschrijven kan op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

21 watergevoelige openruimtegebieden in de provincie Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant, op het grondgebied van Aarschot, Affligem, Heist-op-den-Berg, Herselt, Hulshout, Kampenhout, Laakdal, Landen, Merchtem, Putte, Puurs-Sint-Amands en Zemst

Op 14 juli 2023 heeft de Vlaamse Regering de volgende gebieden voorlopig aangeduid als watergevoelige openruimtegebieden:

 • 'Meertselstraat’ in Aarschot, ‘Wolfsdonk' in Aarschot,
 • ‘Spinnewiel’ in Affligem,
 • ‘Rashoeve’ in Heist-Op-Den-Berg,
 • ‘Putte Beemden (Schriek)’ in Heist-Op-Den-Berg,
 • ‘Langdonken’ in Herselt,
 • ‘Varenwinkel’ in Herselt,
 • ‘Grote Waterstraat - Waterkrekel’ in Hulshout,
 • ‘Langendonk’ in Kampenhout,
 • ‘De Roost’ in Laakdal,
 • 'Dormaalbeek Walsbets’ in Landen,
 • 'WUG Sint-Gertrudis langs de Zeyb' in Landen,
 • ‘Merchtem Kom’ in Merchtem,
 • ‘Merchtem Schoolomgeving’ in Merchtem,
 • ‘Neerhoeve’ in Putte,
 • ‘Weines Putte’ in Putte,
 • ‘Hof ter Bollen’ in Puurs-Sint-Amands,
 • ‘Hof ter Bollen - bis’ in Puurs-Sint-Amands,
 • ‘Kanadabos’ in Puurs-Sint-Amands,
 • ‘Winkelveld’ in Puurs-Sint-Amands,
 • 'Zenne Afleiding’ in Zemst.

Over deze voorlopige aanduiding wordt ook in Landen een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 12 september tot en met 10 november 2023 ligt de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen: het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER, ter inzage. Om ter plaatse in te kijken kan u een afspraak maken met de dienst omgeving via omgeving@landen.be of telefonisch via 011/88 03 23:

 • Op de website van de CIW: integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek
 • Op de website van het Departement Omgeving: omgeving.vlaanderen.be/worg
 • Bij het gemeentebestuur van Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen
 • Bij het gemeentebestuur van Aarschot, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot
 • Bij het gemeentebestuur van Affligem, Bellestraat 99, 1790 Affligem
 • Bij het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
 • Bij het gemeentebestuur van Herselt, Kerkstraat 1, 2230 Herselt
 • Bij het gemeentebestuur van Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
 • Bij het gemeentebestuur van Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
 • Bij het gemeentebestuur van Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal
 • Bij het gemeentebestuur van Merchtem, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem
 • Bij het gemeentebestuur van Putte, Gemeenteplein 1, 2580 Putte
 • Bij het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands
 • Bij het gemeentebestuur van Zemst, De Griet 1, 1980 Zemst.

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied brengt bouwbeperkingen met zich mee, zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van een principieel akkoord, als vermeld in artikel 5.6.6, § 2, of § 3, tweede lid, van de VCRO, dat gegeven is voor gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Inspraakreacties kunnen analoog of digitaal worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 10 november 2023 bij de CIW, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of via het inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek. Inspraakreacties kunnen ook tegen ontvangstbewijs worden bezorgd bij het gemeentebestuur van Aarschot, Affligem, Heist-op-den-Berg, Herselt, Hulshout, Kampenhout, Laakdal, Landen, Merchtem, Putte, Puurs-Sint-Amands en Zemst, op de bovenstaande adressen.