Openbaar onderzoek bescherming kasseiweg

Onderwerp:

Op 26 februari 2024 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument van een kasseiweg in Landen (Rumsdorp). Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek, bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.

Periode:

Het openbaar onderzoek loopt van 29 maart 2024 tot en met 27 april 2024.

Inzage:

U kan het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier komen inkijken bij de dienst Omgeving van de stad Landen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen. Indien u het dossier wenst in te kijken op de dienst Omgeving, vragen wij u om een afspraak te maken met de dienst via het telefoonnummer 011 88 03 23 of via mail naar omgeving@landen.be.

Zodra het openbaar onderzoek start, vindt u deze informatie ook op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

U kan deze documenten ook digitaal raadplegen bij het Infopunt van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 02 553 16 50.

Opmerkingen en bezwaren:

U kan opmerkingen en bezwaren per gewone brief sturen naar dienst Omgeving, Stationsstraat 29 te 3400 Landen of afgeven bij de dienst Omgeving, Stationsstraat 29 te 3400 Landen.

U kan opmerkingen en bezwaren ook indienen via omgeving@landen.be

Dit openbaar onderzoek wordt georganiseerd in uitvoering van artikel 6.1.7. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013